Spisi spoljašnjih mudraca – komparatologija

Веде

Упанишаде

Лао Ц – Дао Де

Лао Ц – Начело Таоа

Лао Ц – Тао те чинг

Конфучије

Хераклит – Фрагменти

Парменид – фрагменти (на енглеском)

Буда – Изреке I

Буда – Изреке II

Сун Цу- Умеће ратовања

Багавад Гита

Чуанг- Це

Епикур- Основне мисли

Платон – Држава

Платон – Парменид

Платон- Горгија

Платон- Државник

Платон- Еутифрон

Платон- Кратил

Платон- Критија

Платон- Менон

Платон- Одбрана Сократова

Платон- Протагора

Платон- Софист

Платон- Тимај

Платон- Федар

Платон- Федон

Аристотел – Метафизика

Аристотел – Никомахова етика

Аристотел – Политика

Аристотел- Физика

Марко Тулије Цицерон- О крајностима добра и зла

Марко Тулије Цицерон- Филозофски списи

Луције Анеј Сенека- Писма пријатељу

Марко Аурелије- Мисли

Плотин – Енеаде I-VI

Папус

Брахмагупта

Kuran

Јован Скот Ериугена – Перифисеон (на енглеском)

Хуанг По – Учење о преношењу Духа

Анселм Кентерберијски – Прослогион (на енглеском)

Albertus Magnus – On union with God

Тома Аквински – Избор из дела, ум разум врста спознаје

Тома Аквински – Књига против заблуда Грка

Тома Аквински – О разлозима вере, одговор антиохијском појцу

Мајстор Екхарт- Kњига божанске утехе

Данте Алгијери- Монархија (први део)

Вилијам Окамски – Summa logica I (на енглеском)

Никола Кузански – Дела, том 1 (на руском)

Никола Кузански – Дела, том 2 (на руском)

Еразмо Ротердамски- Похвала лудости

Николо Макјавели – Владалац

Томас Мор – Утопија

Ђордано Бруно – О бесконачности универзума и светова (уводна посланица) – на енглеском

Ђордано Бруно – Узрок, Принципи и Једниство и есеј о магијаи (на енглеском)

Радови Френсиса Бејкона, лорда канцелара Енглеске (на енглеском)

Галилео Галилеј – Дијалог који се тиче два водећа светска система (на енглеском)

Јохан Кеплер – Хармонија света (на енглеском)

Томас Хобс – Левијатан

Мијамото Мусаши – Пет кругова (прстенова)

Јан Амос Коменски – Велика Дидактика (на енглеском)

Рене Декарт – Расправа о методи

Рене Декарт- Медитације о првој филозофији

Франсуа де Ларошфуко – Мемоари (на руском)

Франсуа де Ларошфуко – Моралне максиме (на руском)

Блез Паскал – Мисли, Писма (на енглеском)

Барух Де Спиноза – Етика

Џон Лок – Огледи о људском разуму

Готфри Вилхелм Лајбниц – Монадологија (делови)

Готфри Вилхелм Лајбниц – Исповест филозофа

Исак Њутн – Математички принципи природне филозофије

Јамамото Цунетомо – Хагакуре

Џорџ Беркили – Три дијалога између Хиласа и Филонуса – први дијалог

Џорџ Беркли – Принципи људског знања (на енглеском)

Волтер – Кандид

Жан Жак Русо – Друштвени уговор

Дејвид Хјум – О академској и скептичкој филозофији

Имануел Кант – Критика чистога ума

Имануел Кант- Критика моћи суђења

Имануел Кант- Критика практичног ума

Имануел Кант- О лепом и узвишеном

Јохан Готлиб Фихте – Учење о науци

Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Феноменологија духа

Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Наука логике I

Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Основне црте филозофије права

Артур Шопенхауер- Ерстичка дијалектика

Мајкл Фарадеј – Различите силе природе (english)

Огист Конт- Курс позитивне филозофије

Џон Стјуарт Мил – О слободи

Серен Кјерекегор – Бревијар

Серен Кјеркегор – Страх и дрхтање (на енглеском)

Серен Кјеркегор – Дневник заводника

Карл Маркс – Беда филозофије

Фридрих Ниче- Рођење трагедија

Фридрих Ниче- Шопенхауер као одгајатељ

Фридрих Ниче- Тако је говорио Заратустра

Фридрих Ниче- Сумрак идола

Фридрих Ниче- С ону страну добра и зла

Фридрих Ниче- ECCE HOMO

Фридрих Ниче-Антихрист

Фридрих Ниче- Весела наука

Фридрих Ниче- Воља за моћ

Фридрих Ниче- Генеологија морала

Готлиб Фреге – Основе аритметике (на енглеском)

Едмунд Хусерл – Логичка истраживања – фрагменти (на енглеском)

Едмунд Хусерл – Криза европске науке и трансцедентална феноменологија (на енглеском)

Чао Пи Чен – Тајне развијања суштинског бића и бесмртног живота

Свами Вивекананда – Сабрана дела (на енглеском)

Д. Т. Сузуки; Фром – Зен будизам и психоанализа

Џорџ Едвард Мур – The Proof of an External World

Бертранд Расел- Истраживање и значење истине

Карл Јасперс – Филозофија егзистенције

Сарвепали Радакришнан- Индијска филозофија I

Сарвепали Радакришнан- Индијска филозофија II

Лудвиг Витгенштајн – Tratcatus Logico Philosphicus (na srpskom)

Лудвиг Витгенштајн – О извесности

Мартин Хајдегер- Битак и вријеме

Рудолф Карнап. Емпиризам, семантика и онтологија.

Фунг Ју Лан- Историја кинеске философије

Карл Попер – Отворено друштво и његови непријатељи I

Карл Попер – Отворено друштво и његови непријатељи II

Карл Попер – У потрази за бољим светом

Фредерик Коплстон- Историја филозофије, Грчка и Рим

Фредерик Коплстон- Средњевековна филозофија

Жан- Пол Сартр- Егзистенцијализам је хуманизам

Клод Леви- Строс- Структурална антропологија

Албер Ками – Странац

Албер Ками – Неспоразум

Албер Ками – Куга

Јукио Мишима- Самурајска етика и модерни Јапан

Питер Стросн – Аналитичка филозофија

Вилард Ван Орман Квајн – Word and Object

Мишел Фуко – Ријеч и ствари

Мишел Фуко- Хрестоматија

Мишел Фуко- Хришћанство и патристика- моћ

Мишел Фуко- Историја лудила у доба класицизма

Мишел Фуко- Поредак дискурса

Лешек Колаковски – Ужас метафизике

Лешек Колаковски- Кључ Небески- Разговори са ђаволом

Лешек Колаковски- Ђаво у историји (одломак)

Ноам Чомски – Кобно тројство

Жан Бодријар- Прозирност зла

Жан Бодријар- Америка

Жан Бодријар- Симулација и симулакрум

Мизбах Јазди- Исламска филозофија I

Мизбах Јазди- Исламска филозофија II

Свами Махешваранда – Скривена снага у човеку

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top