Novonastajuca literatura

 

Давор Мандић – Хагиософија

Давор Мандић – Даскалограф

Давор Мандић – Српска старокњижевна философија са освртом на савремене токове

Душан Ранчић – Владика Венијамин – живот, дело и поуке

Давор Мандић – Светосавски огледи из догматичке философије

Давор Мандић – НА ИЗВОРИМА НАУКЕ

Давор Мандић – Новопросветни нацрт за софиографси универзитет

Јереј Марко Дабић, Велимир Панић – Владика Василије Костић – живот и дело

Давор Мандић – Историјски преглед српског школског поретка кроз Турско Доба

Давор Мандић – Ђавохватач

Давор Мандић – ТЕОРИЈА ПРАВОСЛАВНОГ КОНТИНУАЛИЗМА

Душан Ранчић – Владика Кирил Живковић – живот и дело

Давор Мандић – Архетип философије у српском културном обрасцу

Давор Мандић – Једно знанословно решење из једног посебног угла

Давор Мандић – Гносеологизација онтологије и онтологизација гносеологије

Давор Мандић – Порука из прошлости као временска и историјска стрела у Савременом Добу

Давор Мандић – Једна астрономска опсервација из немогуће ситуације

Давор Мандић – Научна теорија Николе Тесле

Давор Мандић – Српски владари из Турског Доба

Давор Мандић – СРПСКО ПЛЕМСТВО У ТУРСКОМ ОКУПАЦИОНОМ ПЕРИОДУ (Илустрације)

Давор Мандић – Једна кључна разлика у схватањима разума

Давор Мандић – О првом могућем егзистенцијализму у историји

Давор Мандић – Полихисторски образац Велеучености

Давор Мандић – ПЕСМЕ ИЗ ОНОСТРАНОСТИ

Давор Мандић – Постање – pro или contra еволуционизмa и креационизмa

Давор Мандић – Божанска Досеткa

Давор Мандић – Зрно Настанка

Давор Мандић – Историјски преглед српског школског поретка кроз Турско Доба -други део

Давор Мандић – Квестицизам као метод

Давор Мандић – Философија хришћанског универзализма професора Николе Милошевића

Давор Мандић – Темпорологија Светог Петра Цетињског

Давор Мандић – Гроф Ђорђе Бранковић као мислилац

Давор Мандић – Богоопште Дело

Давор Мандић – Лествица духовног успињања Алексија Везилића

Давор Мандић – О погрешкама оригенистичког сагледавања Његошеве Луче

Давор Мандић – Парадокс Бранислав Петронијевић

Давор Мандић – Божидар Кнежевић – једна философска парадигма

Давор Мандић – Епистемолошки дискурс Вука Стефановића Караџићa

Давор Мандић – Вишеобразност науке – могућност долажења у исту тачку

 

Scroll to Top